VİZYONUMUZ

Dayandığı değerlerden aldığı güçle, geleceği kuşatan lider insanlar yetiştirecek saygın bir kurum olmak.

MİSYONUMUZ

Bu toprakların değerleri ile evrensel insani değerleri özümsemiş, çağdaş yaşamın gerektirdiği bilgi ve becerileri kazanmış, farklılıkları zenginlik olarak algılayabilecek demokratik olgunlukta, kendisiyle barışık ve özgüven sahibi, lider özellikleriyle donatılmış, gelenek, görenek ve milli bilince sahip, idealist ve üretken, geleceğe emin adımlarla yürüyen, mutlu ve özgür bireyler yetiştirmektir.

DEĞERLERİMİZ
  • Sevgi
  • Hoşgörü
  • Bilimsellik
  • Tam öğrenmeyi gerçekleştirmek
  • Öğrencilerimizin bireyselliğini önemsemek
  • Eğitim sürekliliği ilkesini gerçekleştirmek
  • Akademik başarı ile birlikte, bilim, kültür, sanat ve spor alanında da başarılı bireyler yetiştirmek
  • Sevgi dolu, samimi, özverili, çalışkan, gelişime açık, etik, çözüm odaklı, donanımlı ve nitelikli bir kadro ile çalışmak