RASYONEL Özel Öğretim Kursu olarak ilerlemeci eğitim felsefesine sahibiz. İlerlemecilik, bireyin dinamik yönüne ağırlık getirerek, onun grup sürecine katılmasını sağlayarak, bilimsel yöntemleri kullanarak kendi kendisini gerçekleştirmesine önem vermektir.

Eğitimdeki esas amacın temel değerlerine sahip ve saygılı, milli değerlerine bağlı, evrensel değerlerle barışık ve aynı zamanda da geleceğe emin adımlarla yürüyen bireyler yetiştirmek olduğuna inanıyoruz.

Bu düşünceden hareketle öğrencinin merkeze alındığı ve bir bütün olarak değerlendirildiği eğitim-öğretimi hedefliyoruz.

Eğitimde önemli olan öğrencilerimizin kendilerini tanımalarını sağlamaktır. Öğretmenin görevi, öğrencileri yönetmek değil, öğrencilere rehberlik etmektir. Bunun için de öğretmen öğrencisini her yönüyle tanımalı ve maddi-manevi problemlerinin çözümünde bir yol gösterici konumunda olmalıdır.

Eğitim Felsefemiz Kapsamında Rasyonel Özel Öğretim Kursunda ;

  • Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, milli bilince sahip
  • Demokratik düşünce anlayışına sahip, kendisini en iyi şekilde tanıyan ve çevreye duyarlı Temel insani değerleri benimsemiş, iyi insan olmanın ahlaki özelliklerini taşıyan
  • Eleştirel düşünebilen, fikirlerini en iyi şekilde ifade edebilen, eğitim ve öğretim sürecine aktif katılan, sorumluluk sahibi, sağlam karakterli ve dürüst
  • Sevgi, saygı ve hoşgörüyü esas alan
  • Pozitif bilimler ışığında kendisini geliştirmiş, bilimsel gelişme ve teknolojileri yakından takip edip faydalanan
  • Değişime ve sürekli gelişime önem veren ve aynı zamanda da sosyal bilimlerin ışığında hayata hazırlanan bireyler yetiştirmeyi amaçlarız.